Добре дошли в еПортфолио системата

 

Тук ще намерите:

 

♣ Информация за проектаE-портфолио за вашето бъдеще

♣ Информация за партньорите по проекта

еПортфолио 4FY среда, комбинираща:

еПортфолио система

Мултимедийна игра за самооценка

Мотивационен тест

 

♣ Полезни ресурси свързани с употребата на мултимедийните еПортфолио инструменти за самооценка

 

Системата би могла да е от полза не само за ученици, но и за консултанти и обучители.

 

 


Проектът „Е-портфолио за вашето бъдеще” (№ LLP-LDV-TOI-07-BG-166018)

е осъществен с финансовата подкрепа на програмата „Учене през целия живот” на ЕС

Този проект отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена

отговорност за използването на съдържащата се в проекта информация.